Udzielanie zamówień publicznych cz.I zamówienia publiczneSprawozdawczyni Asa Westlund : 18 % wpływów do gospodarki pochodzi z zamówień publicznych. Ustawodawstwo unijne musi być tak ukształtowane, żeby obszar zamówień publicznych brał na siebie odpowiedzialność. Tymczasem nowe przepisy tylko mnożą regulacje. Proponuje się, żeby tworzyć nowe możliwości dla cyklu życia produktu. Ważne, żeby obowiązywała ta sama płaca za tę samą pracę. Trzeba dążyć do gospodarki rozwijającej się w sposób zrównoważony. Ważna jest rola samorządów, które muszą brać na siebie odpowiedzialne zadania. Wymogi w sektorze publicznym muszą być też przestrzegane przez podwykonawców. Należy przeciwdziałać nielegalnej konkurencji. Podmioty publiczne zamawiające usługi muszą uwzględniać czynniki niezwykle ważne społecznie jak np. recykling.

K.Mavronikolas : Zamówienia publiczne są ważnym narzędziem na rzecz wzrostu. Obecne ramy legislacyjne muszą być poddane weryfikacji. Zasady powinny być upraszczane tak, żeby zamówienia publiczne mogły osiągnąć pełnię możliwości. Kryteria zrównoważoności pomogą osiągnąć lepsze cele na poziomie unijnym i międzynarodowym. Instytucje zamawiające muszą mieć możliwość kształtowania swojej polityki dotyczącej ochrony zdrowia i innych.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Jeżeli chodzi o innowacyjność to musi panować zasada – dobra jakość za dobrą cenę. Koszty życia to kolejny czynnik napędzający innowacyjność. Nowa dyrektywa nie może stanowić zagrożenia dla samorządów.

A.Zanoni w zastępstwie sprawozdawcy cienia : Dobrze, że ta dyrektywa się pojawiła, bo zamówienie publiczne są również ważne z punktu widzenia strategii Europa 2020. W kwestii podejmowania decyzji o przetargach to powinno być robione z uwzględnieniem ostrzejszych kryteriów. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw też powinien mieć możliwość brania udziału w przetargach. Te normy są uczciwsze. Zastosowanie ich da lepsze wyniki.