Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych cz II zamówienia publicznaModernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych

K. Szymański: Niestabilność prawa powoduje obciążenia, które mogą znieść duże przedsiębiorstwa, a na które odporne nie są MŚP. Cele w zakresie zamówień publicznych nie powinny zakłócać konkurencji oraz wpływać na cenę. Niezbędna jest stabilność prawa, której brak najbardziej odczuwają MŚP.

F. Hall: Zamówienia publiczne mają ogromną rolę do odegrania w stymulowaniu rynku. Mamy tutaj do czynienia z wielkimi oszczędnościami. W tej chwili władze walczą z ograniczonymi budżetami, podobnie firmy wprowadzają oszczędności. Poprzez zielone zamówienia publiczne można dokonać 20mln. oszczędności rocznie – jak wykazały analizy firmy PriceWaterhouseCooper. Chodzi również o stosunek kosztów do korzyści. B. Bendtsen: Procedury na przetargi władz publicznych są w tej chwili bardzo kosztowne, a na MŚP spoczywają duże ciężary administracyjne. Opinia ta jest znakomita. Uproszczenia i redukcja obciążeń administracyjnych jest niezbędna. Reguły zamówień publicznych muszą zostać uproszczone. Należy zwiększyć dialog pomiędzy MŚP i organizacjami publicznymi nie zmniejszając jednocześnie przejrzystości.