Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych zamówienia publiczneZ. Balčytis: Kontrakty zawierane w drodze zamówień publicznych są bardzo ważne. Propozycja Komisji Europejskiej w tej materii jest dobra. Jednym z głównych osiągnięć jest zaproponowanie cyfryzacji tego procesu, co z pewnością przyniesie korzyści dla MŚP. Docelowo państwa członkowskie powinny wdrożyć zmiany proponowane przez Komisję w ciągu 2 lat. Termin ten jest jednak za krótki, aby państwa członkowskie mogły się do niego przystosować.

W. Langer: Organizatorzy przetargów powinni zostać zobowiązani do skupiania się nie tylko na zwycięskim projekcie, ale również implementacji dobrych rozwiązań, zawartych w projektach odrzuconych, aby w ten sposób znaleźć optymalne rozwiązanie.

F. Hall: Obecnie to od państw członkowskich zależy ustalanie warunków organizowanych przetargów. Komisja Europejska powinna to zmienić opracowując projekt, w którym większy nacisk kładzionoby na jakość produktu a nie na jego cenę. Jeśli coś działa dłużej, w dłuższej perspektywie jest tańsze.  Projekt KE zakłada utworzenie ogólnoeuropejskiego organu odpowiedzialnego za zamówienia publiczne. Generuje to koszty, których należałoby uniknąć.

Komisja Europejska: Zamówienia publiczne o charakterze trans-granicznym, tj. takie, w których biorą udział przedsiębiorcy z państw obcych, to obecnie tylko 5%. Dodatkowo najczęściej zatrudniają oni lokalnych podwykonawców, co jest dobrym zjawiskiem. 2 lata na wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych, ma zapewnić przejrzystość. Termin ten jest propozycją minimum.