Udzielanie zamówień publicznych cz.II zamówienia publiczneC.Schlyter : Największy problem z zamówieniami publicznymi jest taki, że jest to skomplikowany proces. Jak proponuje sprawozdawczyni można by dodać zapis o traktowaniu zwierząt, ale nie wiadomo czy jest to odpowiednie miejsce by to osiągnąć. Można konkurować o klienta. W tym kontekście dobrze, że samorządy mają pewne uprawnienia w zakresie regulacji tak, aby mogły wprowadzić minimalne wymogi dotyczące kwestii środowiskowych.

J.Giring: 20 % PKB UE przechodzi przez kasy publiczne. KE jednak proponuje wiele uproszczeń. Dobrze, że są tu partnerstwa na rzecz innowacyjności. Najniższa cena nie będzie najważniejsza, jeśli inne czynniki będą zdefiniowane. Jest przeciw zapisom niejasnym.

Komisja Europejska: W zasadzie wszelkie dalsze propozycje powinny być zgodne z traktatami i zakazem dyskryminacji. Nie należy wprowadzać kolejnych przepisów, bo jest ich za dużo.

Sprawozdawczyni: Musi istnieć możliwość współpracy samorządów między sobą w sektorze zamówień publicznych. Odpowiadamy także jak zamówienia publiczne będą wpływać na zdrowie publiczne.