Udzielanie zamówień publicznych cz.III zamówienia publiczneSprawozdawca Andras Gyürk: W Europie około 250 tys. instytucji przeprowadza zamówienia publiczne, co rocznie daje około 2 mln zamówień. Omawiana dyrektywa pochodzi z 1991 roku i nie była zmieniana wiele razy. Celem poprawki zaproponowanej przez Komisję Europejską jest ożywienie konkurencyjności oraz zwiększenie przejrzystości zamówień publicznych. KE zwraca uwagę, że cena nie powinna być wyłącznym kryterium przy wyborze odpowiedniej oferty. Ważniejszy jest okres żywotności produktu. Przy organizowaniu zamówień publicznych, należy stworzyć korzystne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także uwzględnić praktyki stosowane w tej materii przez państwa członkowskie. Ważne jest wprowadzenie systemu umożliwiającego przeprowadzanie elektronicznych zamówień publicznych. Przyczyni się to do usprawnienia i przyspieszenia całego procesu. Pozytywnie wpłynie to także na środowisko naturalne. Jednakże Komisja Europejska nie przedstawia wielu konkretnych propozycji na cyfryzację. Na etapie oceny złożonych ofert, należy wybierać taką, która gwarantuje najwyższą efektywność przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii. Koncepcja utworzenia ogólnoeuropejskiej instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzanie zamówień publicznych, nie jest dobrym pomysłem. Wygeneruje to nowe koszty, oraz rozbuduje administrację, co nie jest efektem pożądanym. Jednak jakaś forma kontroli zamówień publicznych przed, w trakcie i po ich przeprowadzeniu, jest niezbędna.

Z. Balčytis: Elektroniczne zamówienia publiczne, to skuteczne narzędzie rynkowe, ale byłoby skuteczne dla małych i średnich przedsiębiorstw tylko wtedy, gdyby były one możliwe w każdym państwie członkowskim. Ponadto, należy lepiej uwzględnić ich wymiar społeczny, zagwarantować konsumentowi, że nabyty produkt działa zgodnie z jego przeznaczeniem. Odnośnie do podmiotów, które przystępują do przetargów, trzeba wprowadzić zasadę utraty prawa przystępowania do nich, w razie rażącego naruszania ich warunków. Rynek Europejski musi być chroniony przed przedsiębiorcami z państw, które nie stosują w odniesieniu do firm unijnych takich praw, jakie w stosunku do nich stosuje Unia Europejska. Trzeba przykładać szczególną wagę do zasady wzajemności.