Udzielanie zamówień publicznych cz.IV zamówienia publiczneS. Hassi: Przykład z USA: administracja Billa Clintona zdecydowała, że komputery dla całej administracji państwowej, będą kupowane na poziomie federalnym. Spowodowało to rozwój całego sektora elektronicznego, a w efekcie większą efektywność energetyczną wytwarzanych produktów. Według Komisji Europejskiej, stworzenie wspólnego systemu zamówień publicznych w Europie, może przynieść podobne efekty.

J. Rhode: W Danii państwo ogłasza przetargi na zamówienia publiczne, ale ciężko jest znaleźć przedsiębiorstwa nimi zainteresowane. Należy znacznie uprościć procedury. Komisja Europejska stara się o pewną elastyczność, ale wybiera złą drogę. Przedsiębiorstwa nie mogą być odpowiedzialne za wszystko, w tym np. za to, co robią ich podwykonawcy. Taka sytuacja w dużym stopniu hamuje podmioty prywatne do przystępowania do przetargów.

V. Ford: Najniższa cena nie świadczy o tym, że dany projekt jest najlepszy. Poza tym trzeba zachęcać do wprowadzania innowacji w obszarze zamówień publicznych.

F. Grossetete: W Europie jest za dużo administracji ograniczającej działalność MŚP. Trzeba zadbać, aby były one konkurencyjne w odniesieniu do firm z państw trzecich, przede wszystkim z Chin. Dlatego tak ważne jest stosowanie zasady wzajemności.

A. Vidal-Quadras: Przy wprowadzaniu wspólnych zamówień publicznych, należy wziąć pod uwagę względy środowiskowe. Ponadto w przetargach uprzywilejowane powinny być firmy lokalne, co przyczyniałoby się do spadku bezrobocia w danym regionie.